• slayt
Duyurular

DERNEĞİMİZ 2023 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 18/ŞUBAT/2023TARİHİNDE DERNEK MERKEZİNDE SAAT 13.00 DA YAPILARAK YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ SEÇİMİ YAPILACAKTIR.İLK TOPLANTI TARİHİNDE YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA İKİNCİ TOPLANTI 26/ŞUBAT/2023 TARİHİNDE DERNEK MERKEZİNDE SAAT 13.00 DA YAPILARAK YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI OLUŞTURULACAKTIR.TÜM ÜYELERİMİZE İLANEN DUYURULUR.


DERNEĞİMİZ  2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  16 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 13.00 DA DERNEK BİNASINDA YAPILACAKTIR.

YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE  23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ GÜNÜ AYNI YER VE SAATTE NİSAPSIZ OLARAK YAPILACAKTIR.

YENİ YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ SEÇİLECEĞİNDEN DEĞERLİ ÜYELERİMİZİN KATILIMI GEREKMEKTEDİR. TÜM DERNEK ÜYELERİNE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

 


DERNEK YENİ YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI SEÇİLMİŞLERDİR.YENİ YÖNETİMİN SEÇİLDİĞİ GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ İNCELENEREK DERBİS SİSTEMİNE KAYDEDİLMİŞTİR.ÜYELERE DUYURULUR.


DERNEĞİMİZ 2021 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 18/ŞUBAT/2021 TARİHİNDE DERNEK MERKEZİNDE SAAT 13.00 DA YAPILARAK YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ SEÇİMİ YAPILACAKTIR.İLK TOPLANTI TARİHİNDE YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA İKİNCİ TOPLANTI 26/ŞUBAT/2021 TARİHİNDE DERNEK MERKEZİNDE SAAT 13.00 DA YAPILARAK YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI OLUŞTURULACAKTIR.TÜM ÜYELERİMİZE İLANEN DUYURULUR.


"PANORAMİK DÜNYA PROJESİ "

İLE İLGİLİ BAŞVURUMUZUN İLK CEVABI GELMİŞTİR.

GELEN YAZIDA BİRKAÇ EKSİKLİK BİLDİRİLMİŞ,

TAMAMLANMASI İSTENMİŞTİR.

DUYURULUR..


" PANORAMİK DÜNYA PROJESİ "   İLGİLİ BAKANLIK/BAKANLIKLARA 30.11.2016 TARİHİNDE RESMİ OLARAK BAŞVURUDA  BULUNULMUŞTUR.

TÜM İÇ DIŞ KUMSAL HALKINA HAYIRLI OLSUN.

 


Mehmet Demir vefat etmiştir ailesine sabır yakınlarına başsağlığı dileriz.


Önümüzdeki hafta Betül Yıldırım oğlu İlker Yıldırım evlenecektir tüm dostlarımızı düğüne bekleriz.


DERNEĞİMİZ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 17 ARALIK 2016 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 13.00 DA YAPILACAKTIR.YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA 24 ARALIK 2016 CUMARTESİ GÜNÜ AYNI SAATTE NİSAPSIZ OLARAK YAPILACAKTIR.TÜM ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE SUNULUR


"PANORAMİK DÜNYA PROJESİ"

ÇED RAPORU ÇIKMIŞTIR.


Sayın Üyelerimiz derneğimize katkılarınızı bekliyoruz.


Hafta sonu gezi düzenlenecektir tüm üyelerimizi bekliyoruz.


İstanbul Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 32,8106   32,8698
EURO 35,5656   35,6297
       
Özlü Sözler
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. (Montaigne)
Sponsorlarımız
KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞME


KONUT KARŞILIĞI SÖZLEŞME

I- SÖZLEŞMENİN KONUSU  :

            İstanbul Küçükçekmece Fatih Mahallesi İç Dış Kumsal olarak adlandırılan mevkide "Panoromik Dünya " adlı Projeye vücut vermek üzere aşağıda imzası bulunan malik/(birlikte mülkiyetle malikler) 6306 sayılı yasa hükümlerince sözleşme oluşturmuşlardır.

 

İşbu Sözleşmenin konusu Panoramik Dünya tarafından gerçekleştirilecek olan Projeye ilişkin olarak Maliklerinin/(birlikte mülkiyetle malikler) sahibi bulunduğu ve sözleşme ekinde tapularının fotokopilerinin sunulduğu, …

 

 adresinde kain ve tapunun  …    ada no,     pafta no,      parsel nolarında kayıtlı bulunan mülklerine karşılık ,Projeye uygun olarak ve Malik/(birlikte mülkiyetle malikler) e verilecek olan bağımsız bölümlere ilişkin şart ve koşulların belirlenmesinden ibarettir.

 

Panoramik Dünya tarafından imalatı yapılacak yapının, plan, proje, imalat, denetim ve kontrol dâhil tüm işlemlerin tanımlanması, Kat Maliklerine kalacak olan dairelerin teslimi ile ilgili konuları düzenlemektir. Parsele yapılacak olan yapıya ait tüm proje ve Teknik Şartnamelerin hazırlanması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara onaylatılması, izin ve ruhsatlarının alınması, tüm imalatların yapımı ve iskân aşaması da dâhil her türlü prosedürün tamamlanması iş ve işlemleri bu sözleşmenin konu ve amaçlarındandır.

İşbu Sözleşme ile verilmiş olan irade beyanları  parselinde ve birleşme sonrası yeni oluşacak parselde birlikte mülkiyet (paylı/elbirliği) kararı niteliğindedir.Karar Medeni Kanun’un 692. ve 702.maddeleri uyarınca geçerlilik kazanacaktır.

II-SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİ:

            Bu sözleşme metni imzalanmakla 6306 sayılı yasa uyarınca "hak sahiplerinin anlaşması esastır"(KMK md6 ) ilkesi uyarınca oy birliği ile bu temin edilemediği takdirde 2/3 çoğunlukla imzalandığı takdirde artık birleşme konusu tüm parselleri bağlayıcı nitelik kazanacak anlaşmaya vücut verecektir.

III-TARAFLAR

İşbu konut karşılığı sözleşme (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.),

Bir tarafta Cihangir Mah.E5 Londra Asfaltı Beyaz Center B Blok N.291/43 Avcılar/İSTANBUL adresinde müesses, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 918198 sicil numarası ile kayıtlı PANORAMİK DÜNYA KÜLTÜR SAĞLIK EĞİTİM HİZMETLERİ YAPI İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   (Bundan sonra “Panoramik Dünya”  olarak anılacaktır)

Ve

Diğer tarafta ……………………………………………………………………………………

adresinde müesses, …………………………… TC Kimlik Numaralı …………………………………….. arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar dahilinde imza altına alınmıştır..

Panoramik Dünya ve ……………………………………………’nin her biri ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

“Proje Arazisi“, Panaromik Dünya projesinin üzerinde yer alacağı ve MK 1000. Madde hükmünce birleştirilecek parsellerden oluşturulan taşınmazın bütününü ifade eder.

“Arsa Maliki”, Projenin inşa edileceği arazi üzerinde hâlihazırda arsa sahipliği bulunan kişileri ifade eder.

“Halihazır Hak Sahibi“, Sözleşmeye taraf maliklerin sahip oldukları taşınmazı üzerinde mevcut mülkiyet haklarına konut veya arazi niteliğinde sahip gerçek ve tüzel kişiler,

“Kat Maliki”, Projenin inşa edileceği arazi üzerine hâlihazırda yerleşik bulunan bloklarda bağımsız bölüm sahibi olan kişileri ifade eder.

“Konut”, Kat Malikinin Proje kapsamında yapılmasına müsaade ettiği iş ve işlemlere karşılık olarak Panoramik Dünya tarafından inşa edilecek olan komplekste Kat Malikine hiçbir bedel karşılığı olmaksızın teslim edilecek olan bağımsız bölümü ifade eder.

“Toplu Yapı”,Projede kurulacak kat irtifak/katmülkiyetine konu yapı ve/veya bağımsız bölümlerin yer aldığı parsellerden oluşan KMK hükümlerine tabi yapıların yönetimi bakımından oluşan birliktelik olgusu.

 “Proje“, Panoramik Dünya tarafından İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, … ada, … pafta, … parsel mevkiinde Kat Mülkiyeti Kanunu md. 66 vd. hükümlerine göre inşa edilecek olan “Panoramik Dünya” isimli değişik fonksiyonlu bağımsız bölümlerden oluşan kompleksi ifade eder. büyüklükleri: Kat Maliklerine verilecek olan bağımsız bölümlerin;Proje konut bölgesi (A:Dışkumsal),(B:Basınköy),(C:Basınköy Müstakil)'de olmak üzere ve kuraya tabi olmaksızın seçecekleri,

*Halihazırda 20- 40m2 brüt konuta karşılık gelen (1+1), 55m2 brüt büyüklüğünde,

* Halihazırda 41-59m2 brüt konuta karşılık gelen (2+1),90.m2 brüt büyüklüğünde,

* Halihazırda 60-89m2 brüt konuta karşılık gelen (2+1),135.m2 brüt  büyüklüğünde,

*Halihazırda 90m2 ve üstü brüt konuta karşılık gelen (3+1),180m2 brüt büyüklüğünde konutları;

*Halihazırda 500m2 taban alanlı müstakil konuta karşılık gelen 200m2 inşaat alanlı 300m2 tahsisli bahçe alanlı toplam 500m2 büyüklüğünde müstakil konutu,

*Halihazırda 200m2 taban alanlı müstakil konuta karşılık gelen 200m2 inşaat alanlı 150m2 tahsisli bahçe alanlı toplam 350m2 büyüklüğünde  müstakil konutu,

**Halihazırda 100m2 taban alanlı müstakil konuta karşılık gelen 100m2 inşaat alanlı 85m2 tahsisli bahçe alanlı toplam 185m2 büyüklüğünde müstakil konutu,

ifade eder

“Proje Hak Sahibi”,Projenin inşasına dayalı toplu yapıda mevcut bağımsız bölümlerde konut,işyeri, ve de kendilerince ayni hak talep edilmemekle rızaları ile kabul edecekleri şirket ortaklığı ,gayrımenkul sertifikası, proje ortaklığı gibi yasal önerilere dayalı hak sahibi olacak gerçek ve tüzel kişiler

 

 “Teknik Şartname”, Kat Maliklerine verilecek olan bağımsız bölümlerin teknik ve estetik niteliklerini tespit eden ve yapının kullanıma hazır halde kabul edilmesi için gerekli özellikleri açıklayan, işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir eki ve parçası olan şartnameyi ifade eder.

 1. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

 1.  Panoramik Dünya arsanın imar durumunu öğrendiğini, zemini incelediğini, yer altı suları ile jeolojik yapısını bildiğini, zemin araştırması da dâhil olmak üzere velhasıl inşaatlarla ilgili olarak tüm araştırmaları yaptığını inşaat için gerekli sermayeye sahip olduğunu, yeterli malzemelerin mevcut olduğunu, kabul beyan ve taahhüt eder.
 2. Kat Malikinin işbu kat karşılığı sözleşmeyi Panoramik Dünya tarafından belirlenecek olan zaman diliminde imzalaması şartıyla, Panoramik Dünya Kat Malikinin hâlihazırda sahip olduğu bağımsız bölümün m2 ölçüsünün karara katılma beyanında belirlenen  büyüklük,blok,kat seçimi belirlenmiş bir daireyi Kat Maliki’ne hiçbir bedel karşılığı olmaksızın devretmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Kat Maliklerinin 3.2. maddede açıklandığı üzere halihazırda sahibi oldukları bağımsız bölümün karara katılma beyanında belirlenen  büyüklük,blok,kat seçimi belirlenmiş bir bağımsız bölümü alma hakları işbu Sözleşmenin Panoramik Dünya tarafından belirlenen zaman dilimi içerisinde imzalanması şartına bağlı olup bu süre içerisinde Sözleşmeyi imzalamaya yanaşmayan Kat Malikleri ancak mevcut daireleri ile aynı büyüklükte olan bir bağımsız bölümü kura ile belirlenmek üzere alabileceklerini öngören bir diğer kat karşılığı sözleşmeyi imzalayacaklardır.

 

 1. Panoramik Dünya işbu Sözleşme karşılığı olarak Kat Malikine taahhüt edilen Konutu, Ek-1’deki Teknik Şartnameye , Sözleşme’de yazılı olan koşullara ve mevcut ve/veya ileride Panoramik Dünyanın ön göreceği şekilde tadil edilecek projelerine uygun olarak “Anahtar Teslimi” şeklinde tamamlayarak Kat Maliklerine teslim edecektir.

İşbu Sözleşme çerçevesinde Anahtar Teslimi ifadesinden maksat; Konutun, mevcut tasdikli ve/veya tadil edilebilecek projelerine, inşaat ruhsatına, ekteki Teknik Şartnameye ve işbu Sözleşmede yazılı hükümlere uygun olarak tamamlanması ve kullanım amacına uygun şekilde Kat Maliklerine fiilen teslim edilmesidir. Konutun Projede yer aldığı faza/Mahalleye ilişkin peyzaj ve çevre düzenlemesi “anahtar teslim” tanımına dâhil olmayıp peyzaj ve çevre düzenlemesinin tamamlanma süresi anahtar teslim süresinin dışındadır.

 

 

 1. Panoramik Dünya, Kat Maliklerine verilecek olan gayrimenkulün inşası bitmeden Kat Maliklerinden sahibi bulundukları gayrimenkulün boşaltılmasını/tahliye edilmesini isteyemez.

 

 1. Panoramik Dünya halihazırda anonim şirket olarak kurulmuş ise de işbu Sözleşmenin imza tarihinden başlayarak …içerisindeSermaye Piyasası Kuruluna tabii “Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı”na dönüştürülecektir.Bu dönüşümün “Gayrimenkul Sertifikalarına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca sermaye artışı ile yapılması veya yeni bir ortak dâhil edilerek gerçekleştirilmesi tamamen Panoramik Dünyanın tercihidir.

 

 1. Panoramik Dünya, ileriki zamanlarda Türkiye çapında faaliyet gösteren bir Emlak Borsası kurulması durumunda Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını Emlak Borsasına kaydettirmeyi ve bu sistem içerisinde faal olarak yer almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. İşbu Sözleşme altında imzası bulunan Kat Malikleri, Panoramik Dünya tarafından gerçekleştirilecek olan Projeye ve bu yolda yapılacak olan yıkım işlemi dâhil tüm iş ve işlemleri ve atılacak olan hukuki adımlara rıza gösterdiklerini gayrikabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder.

 

 1. İnşaatın fiziki gerçekleşme aşamaları yapı denetim firmasının düzenlediği tutanakla tespit edilecektir. Tutanak işbu sözleşmenin tarafları veya temsilcileri tarafından imzalanacaktır. Kat Malikine işbu tutanak tebliğ edildikten sonra en geç 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili hisselerin tapuda devir ve tescilini yapacaktır. Kat Maliki, tutanağa rağmen hisselerin belirlenen aşamalarındaki devir ve tescilini yapamaz ve kat irtifakı kurulması için gerekli yetki veya vekâletnameyi vermez ise veya ilgili idareye kat irtifakı işlemlerinin yapılması için imzaya gelmez ise, gecikilen her gün için 2.000 TL (ikibin-türklirası) cezai şart ödemeyi ve işbu gecikme süresi kadar günün iş bitim süresine eklenmesini kabul eder.

 

 1. Hak sahiplerinin sözleşmeye konu beyan ettikleri konutlarının metrekaresi ile fiili durum arasında fark oluşması halinde ,hakediş fiili duruma göre değiştirilecektir.

 

 1. PROJE

 

 1. İşbu Sözleşmenin imzalanmasından sonra, aynı anda ruhsat alımı, belediye, kamu kurumları ve tapudaki işlemlerin takibi için Panoramik Dünyaya vekâletname verilecektir.  Panoramik Dünya aldığı vekâletname ile iskân alma aşamasına kadarki gerekli tüm işlemleri yapabilecektir.
 2. İşbu Sözleşmenin imzalanmasından önce Panoramik Dünyanın sunmuş olduğu proje Kat Malikleri tarafından kabul edilmiş olup bunun dışında başka bir proje hazırlanmayacaktır. Hazırlanmış bu proje işbu Sözleşmenin eki olup ayrılmaz bir parçasıdır. Hak Sahiplerine sunulan projede herhangi bir değişiklik veya tadilat yapılması halinde Hak Sahiplerinin onayı aranır.

 

 1. İNŞAATA BAŞLAMA

 

 

 

 1. Kat Malikleri ile sözleşmelerin imzalanması ve noter tasdiki işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ilgili belediyeden imar durumu vs. belgelerin alınması ve ruhsat alınması aşamaları …………tarihine kadar Panoramik Dünya tarafından tamamlanacaktır.

 

 1. Projenin onaylanması şartıyla, iskân alınması inşaat ruhsatının alınmasından itibaren 24 ayı her halükarda 36 ayı geçemez. Yapı kullanma izni alınmadan, inşaat bitmiş sayılmaz ve Kat Malikleri, kendisine kalacak bağımsız bölümleri teslim almaya zorlanamaz.

 

 1. Proje onaylanmadığı takdirde cezai şart ve sonrasında tazminat talep edilmeyeceğini taraflar peşinen beyan ve kabul ederler.

 

 

 1. TEMİNAT

 

 

 1. Panoramik Dünya, kat maliklerinin kendisine devretmeyi taahhüt ettiği haklarına karşılık, inşaat projesinde ve işbu Sözleşmede belirtilen koşul ve şartlar altında bağımsız bölümleri inşa etmesini müteakip işbu bağımsız bölümleri yine işbu Sözleşmedeki koşul ve şartlar altında kat maliklerine devretmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Panoramik Dünya, yeni inşa edilecek bağımsız bölümlere ilişkin yapı kullanım (iskan) izni alınmadan kat maliklerinin haklarını kendisine devretmelerini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 1. Cezai Koşulun Saptanması; Yüklenicinin süreye bağlı olarak inşaatın zamanında tamamlanamaması haline bağlı olarak ifaya eklenen ceza koşulu olarak ( BK 179/II. Fıkra) aylık 2.000.--(İkibin)USD.dolar proje hak sahiplerine ödemekle yükümlü olacaktır.

 

 1. TEVHİD
  1. Proje arazisinin 6306 sayılı yasaya tabi olması;Proje arazisi idarece gerçekleştirilecek işlemle halihazır hak sahiplerine kira yardımı,harç ve vergi avantajı gibi imtiyazlar sağlamak üzere riskli ve/veya riskli alan ilan edilmesi işlemlerine konu edilecektir.Kat Maliklerinin sahibi olduğu taşınmazlar …adet parsel üzerinde yer aldığından dolayı, işbu Projenin gerçekleşmesi için gerekli parsellerin birleştirilmesi (tevhid) işlemlerinin halli Panoramik Dünya tarafından gerçekleştirilecektir. Bu minvalde Panoramik Dünya; her bir malikten imza karşılığı tevhid yetkisi almayı ve işlemleri gerçekleştirmeyi kabul ve taahhüt eder. Proje kabul edildikten sonra tevhid yetkisi vermeyen malikin sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilecektir.
  2. Gerek hak sahiplerinin anlaşması esastır ilkesince gerek rızaları ile gerekse aşağıda belirlenen niceliğe ulaşmakla idareye bu yolda yetkili olması sonucu yapılacak talep ile MK 1000. Madde hükmünce halihazır parsellerin birleşmekle topluca proje arazisi olarak önce tek bir parsel sonrasında imar planları uyarınca toplu yapı parselleri oluşmasına olanak tanıyacak birleşme işlemi Panaromik Dünya tarafından yapılacak Tevhid işlemlerinin gerçekleştirilmesi esnasında ve sonucunda çıkacak her türlü masraf, (vergi, resim, harç vb. dâhil olmak üzere) Panoramik Dünyaya ait olacaktır.
  3. Proje oluşturulmasına muvafakat:Sözleşmeyi imzalayan halihazır hak sahibi tanıtım görsellerini incelediği taslak projenin temel esaslarını kabul ettiğinin bu proje arazisinde;öncelikle paydaş (hissedar) sıfatı kazanmakla MK 688/III. Fıkra hükmünce eşitler arası eşitlik ilkesince katılma hakkını esas paylı mülkiyetine dayalı olarak kendisine önerilen hak çeşitliliğine bağlı olarak seçim yetkisine dayalı irade özgürlüğü tercih edeceği hakkına konu projenin inşasına muvafakat etmektedir.
  4. Ek belgelere bağlı hak sahipliği: Halihazır hak sahibi bu sözleşmeyi imzalamakla proje alanı hisse ortaklığını sözleşme metni ekinde belirlenen oranda hak sahibi olacaktır.Halihazır hak sahiplerinin birlikte mülkiyete konu(elbirliği/paylı) parselinde sahip olduğu pay oranının birleşme sonrası oluşacak tek parselde değer esaslı sahip olacağı yeni payı aşağıda belirtilen esaslara bağlı toplu yapı bağımsız bölümüne veya tercihine bağlı diğer hak seçeneklerini hak kazanmış olacaktır.
  5. Arazi ve konutlarına ilişkin garanti taahhüdü;Halihazır hak sahipleri bağımsız bölümlerine ve arazilerine ilişkin olarak bu projenin icrasına yönelik tasarruf işlemine engel oluşturan tüm taşınmaz mülkiyeti sınırlamaları (kamu haczi şerhi, ihtiyati tedbir ve dava şerhleri ile tasarruf yetkisini kısıtlayan) işin niteliğinin gerekli kıldığı zamanda kaldırmakla yükümlü olacaklardır.Diledikleri takdirde Panoramik Dünya ücretsiz olarak danışman ve avukat yardımı sağlayacaktır.
  6. Projede konut talebinin esasları; Halihazır konut sahipleri bu karar doğrultusunda kendisine özgülenecek konutların kendi adına tescili gerçekleşmeden BK 97. Madde hükmünce sahip olacakları ödemezlik defi gereğince hiçbir devir ve ödeme taahhüdü altına sokulmayacaktır.
  7. Diğer hak seçeneklerinde hak sahipliliği;Proje halihazır hak sahipleri konut talebi dışında seçimde bulundukları ya da projeye halihazır arsa maliki olarak katılmakla zorunlu olarak aralarından seçim yapacakları hak sahipliği türlerini Panoramik Dünya belirleyecektir. Bu konuda hak sahipliği karşılığı değer esaslı belirlenmekle bu yolda Sermaye Kurulu Lisanslı Ekspertizlerince belirlenecek değerlere bağlı olarak gerçekleştirilecektir.
  8. Panoramik Dünya'nın projedeki niteliği; Panaromik Dünya projenin lider ortaklığını yürütecektir. Bu sıfatla projenin gerçekleştirilmesi yolunda tüm hukuki iş ve işlemleri halihazır hak sahipleri aşağıdaki belirteceğimiz hukuki nitelikte gerçekleştirecektir.
  9. Halihazır Arsa hak sahiplerinin panoramik dünyaya katılımı esasları; Projeye arazisiyle dahil olmak üzere katılacak halihazır hak sahipleri lider ortak sıfatı ile projenin gerçekleştirilmesini üstlenecek tüzel kişilikte demokratik bir katılıma vücut vermek üzere ortaklık statüsüne sahip olacaklardır. Bu katılım 100.000.--(Yüzbin)TL esas sermayeli Panoramik Dünya AŞ'ye sermaye artırımı yoluyla arsa hak sahibinin arsa paylarının %20 si katılım payı olarak şirket ortağı Hasan Sarı namı hesabına şirketteki hissesine devredilecek ve kalan % 80 arsa payı m2si bir pay olmak üzere ve her bir pay 3.600.- (Üçbinaltıyüz)USD. dolar olarak belirlenen hissesi oranında Panoramik Dünya A.Ş. hissedarı olacaktır.
  10. Proje inşaat sözleşmesinin niteliği; Proje inşaat işlerinin inşaat izni (yapı ruhsatı) alınmasından yapı kullanma izin belgesi (İskan Ruhsatı) alıncaya kadar yaptırılması konusunda Panoramik Dünya yetkili olacaktır. Bu muvafakatname ile anılan sözleşmelerin yukarıda belirtilen koşullarda yapılması konusunda Panoramik Dünya'nın kendi adına ve hesabına ve fakat BK 129. madde hükmünce halihazır hak sahipleri lehine " üçüncü kişi yararına sözleşme " niteliğinde sözleşme yetkisine hak tanıyacaktır.
  11. Proje hak sahiplerinin inşaat sözleşmesine katılımı; Yukarıda belirlenmiş ve hak sahiplerinin müktesep haklarının gereğini yerine getiren inşaat sözleşmesinin icrasını mümkün kılan tasarruf işlemlerinin ( tapu devri, kat irtifakı kurma, kat mülkiyeti kurma, mal değişimi gibi ) yapılması Panoramik Dünya'ya verilecek temsilyetkisi ile ve yine onun tarafından belirlenecek alt vekalet hükümlerince gerçekleştirilecektir.
  12. Yüklenicinin seçimi; Panoramik Dünya bu sözleşme esaslarınca hak sahiplerinin lehine yapacağı sözleşmede yüklenici tarafı oluşturacak tüzel kişiliği seçecektir. Bu konuda tek kıstas  Sermaye Piyasası Kurulunun " Gayrımenkul Sermaye Piyasası Sertifikalarına İlişkin Esaslar Tebliği " uyarınca gayrımenkul sertifikası ihracına konu olabilecek inşaatları gerçekleştirebilecek nitelikleri taşıması gerekecektir.
  13. Finansman tedariki; Panoramik Dünya projenin finansmanını halihazır hak sahiplerinden bu yolda bir mali yükümlülük talep etmeksizin tek başına temin edecektir.
  14. Gayrımenkul yatırım ortaklığına (GYO) dönüşüm serbestisi; Panoramik Dünya gerek bu sözleşmeyi sağlayacağı projeye dayalı haklar statüsünü çeşitlendirmek üzere gerekse hak sahiplerine karşı sermaye piyasası kurulu güvencesinde garanti yükümüne esas boyutu ile bu sözleşme uyarınca edindiği gayrımenkul varlığına dayalı olarak A.Ş. niteliğinden GYO'ya dönüşebilecektir. Dönüşümün " Gayrımenkul Sertifikalarına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca sermaye artışı ile başkaca bir ortak söz konusu olmaksızın ya da yüklenici ile birlikte gerçekleştirilmesi Panoramik Dünya'nın tercihine bağlı olacaktır.
  15. Panoramik dünyanın garanti taahhüdü; Panoramik Dünya bu sözleşmeyi imzalamış bulunan hak sahiplerini arazileri karşılığında ivaz ( karşılık ) oluşturacak irade beyanlarına göre  özgürce seçtikleri haklarının gerçekleştirilmesi yolunda inşaatı tamamen yasal işlemlerle gerçekleştirileceği yolunda garanti yükümü altındadır. Bu garanti taahhüdü altında kendilerine sağlanacak haklar statüsünde trampa ile veya sahip oldukları pay karşılığı bağımsız bölüm özgülemesi Panoramik Dünya inşaat ortaklığı, gayrımenkul sertifikası ve diğer yasal seçenekler doğrultusunda gerçekleştirilecek işlemleri tamamen mevzuata uygun olarak ve örtülü kazanca sebebiyet vermeden sağlayacağını garanti ederler.
  16. Birden fazla hak sahipliliği statüsü; Hak sahiplerinin fiili iskan halindeki mesken olarak kullanılan birden fazla bağımsız bölümden oluşan taşınmazları karşılığında hak sahibinin talebi doğrultusunda bağımsız bölüm adedi kadar konut tahsisi gerçekleştirilecektir. Ancak projede bu sözleşme ile sunulan seçeneklere dayalı hak sahipliği statüsü farklılığına dayalı olarak diğer hak seçeneklerinden yararlanma haklarını Panoramik Dünya ile varılacak mutabakat ile sağlanmasına engel yoktur.

 

 1. MASRAFLARIN AİDİYETİ
  1. Sözleşmenin kurulmasından, ifasına kadarki tüm masraflar Panoramik Dünyaya aittir. Buna göre; Sözleşme tarihinden itibaren inşaatın tamamlanıp, Kat Maliklerine ait bağımsız bölümlerin yapı kullanım izni alınmış olarak teslimi tarihine kadar geçecek süre içindeki gerek arsaya ilişkin gerekse yapılacak inşaatın her türlü vergi, resim ve harçları ile iskan raporu, alt yapı katılım bedelleri, yönetim aidatları, inşaatın yapımından dolay her türlü malzeme ücretlerinin tamamı, işçilik ücretlerinin tamamı, tapuda (gerek kat irtifakının kurulması gerek kat mülkiyeti tapularının çıkartılması aşamasında) ve noterde yapılacak her türlü masrafların tamamı, belediyeden ve diğer kamu kurumlarından alınacak ruhsat ve izinlerin tamamı, cins tashihi yapılmasındaki masrafların tamamı, tüm alt yapı masraflarının tamamı, binanın mimari, elektrik, sıhhi tesisat, telefon, doğalgaz, kalorifer, ısı yalıtım, asansör, yangın tesisatı gibi tüm projelerinin tanzim, tasdik ve tadillerindeki her türlü ücretlerin tamamı, yapı denetim masraflarının tamamı, bağımsız bölümlerin teslimi nedeniyle doğacak KDV ve Sözleşmenin kurulmasından yapı kullanma izni alınarak Sözleşmeye uygun teslimin gerçekleştirilmesine kadarki döneme ait emlak vergisi de dâhil olmak üzere, her türlü vergi ve sigorta primlerinin tamamı ve sair her türlü ama her türlü masraf ve gider Panoramik Dünyaya ait olup, Kat Malikleri hiçbir gider ve masrafa katılmayacaktır. İnşaatın çevre ve bahçe düzenlemesi de Panoramik Dünyaya aittir.
  2. Panoramik Dünya, taşınmazın emlak vergisi borcu nedeniyle işlemleri gerçekleştirmekte gecikmeye yol açmayacaktır. Bu bağlamda ilgili vergi dairelerinde mükellef olarak Kat Malikleri gözüktüğünden, vergi dairesinin herhangi bir işleminden doğan masraf, zarar gibi her türlü ödemeler Kat Malikleri tarafından Panoramik Dünyaya rücu edilecektir.
  3. Kat Maliklerine kalacak bağımsız bölümler elektrik, su, doğalgaz saatleri takılmış vaziyette teslim edilecektir.
  4. Panoramik Dünya iş bu sözleşmede zikredilen tüm masraf, harç, vergi ve rüsumları zamanında ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdür.
  5. Mevcut binanın yıkımı ile hafriyat ve yeni binanın yapımı sırasında veya yapımından dolayı komşulara ve diğer 3.kişilere verilebilecek her türlü zarar ve ziyan ile iş kazalarından doğabilecek maddi ve manevi tazminat taleplerinden Panoramik Dünya sorumludur. Kat Maliklerine hiçbir şekilde sorumluluk yüklenmeyecektir.
  6. SGK ile ilgili işlemler, Panoramik Dünya adına yürütülecek, iş yeri dosyası Panoramik Dünya adına açtırılacak ve SGK Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, İmar Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve sair mevzuatın getirdiği ve inşaat süresince getireceği bütün vecibe ve sorumluluklar, işyeri güvenliği, işyeri hekimi ve her türlü fenni ve teknik uygulama sorumluluğu ve her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluklar kendi nam ve hesabına Panoramik Dünya tarafından yerine getirilecektir.
  7. Panoramik Dünya işbu Sözleşmenin imzası ile arsanın veya binanın kendisine teslimi anından başlayarak yapı kullanım izin (iskan) belgesinin alınıp inşaatın eksiksiz ve teknik şartnameye uygun olarak Kat Maliklerine teslim edilmesine kadar geçecek süre içinde yapılacak tüm masrafları, harcamaları ve bu cümleden olmak üzere; iş bu sözleşmenin noterde tanzimi için yapılacak bilcümle harç, damga vergisi vb. masraflar ile tapu ve sair masrafları ve yine dairelerin teslimine kadar iş bu sözleşme konusu taşınmazla ilgili ödenmesi gereken emlak vergileri, ceza ve faizlerin tümü ve konulabilecek her türlü ek vergileri, belediyeye sunulacak mimari projenin tümünün proje müellifi ücretlerini, inşaatın gerektirdiği sair tüm projelerin müellif ücretleri ve projelerin tasdiki için ve inşaatın devamı sırasında ilgili mercilerce alınması zorunlu tüm vergi, harç ve rüsumlar dahil tüm masrafları, Yapı Denetim Bürosuna inşaat süresince ödenmesi gereken bedeller ve her türlü plan, etüd, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik harcamalarını, taşınmazda inşaat yapılabilmesi için tüm hafriyat, iksa giderleri ile ekli teknik şartnamede kalitesi, markası ve şekli açıklanan, inşa edilecek bağımsız bölümler ve ortak alanlardaki malzemelerin satın alınması, her türlü nakliye taşeronluk, işçilik, kalfalık ücret ve masraflarının tümünü, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi için ödenmesi gereken her türlü tapu harç ve masrafları ile iskan ruhsat harçları ile iş bu sözleşmeye yapılacak ekler ve tadiller nedeni ile ödenmesi gereken noter harç ve masraflarının tamamından sorumludur.

 

 1. Panoramik Dünya anahtar teslimine kadar tüm inşaat süresince masrafları kendisine ait olmak üzere inşaatı tüm risklere karşı (all-risk) taşınmazı sigorta ettirmeyi kabul taahhüt eder. Sigorta yapılmadan önce iş bu sigortanın teminat bedeli ve sigorta kapsamı yapılan projenin büyüklüğü ile orantılı olacak ve Panoramik Dünya Kat Maliklerini bilgilendirecek ve bu konuda yapılacak talepleri dikkate alacaktır.

 

 1. Evvelce tahmin olunamayan veya tahmin olunup da taraflarca nazara alınmayan haller ve özellikle malzeme fiyatları ve işçi ücretlerindeki artışlar işin yapılmasına engel olursa veya yapılmasını son derecede işgal ederse, Panoramik Dünya paylaşım oranlarının değiştirilmesini veya sözleşmenin feshini yahut şartlarda bir değişiklik yapılmasını isteyemez. Her ne olursa olsun yukarıda zikredilen paylaşım oranları sabit kalmak kaydıyla, Panoramik Dünya tarafından yapılacak imalatların gerçekleştirilmesi, projenin yukarıda belirtilen şartlar dâhilinde tamamlanması ve teslim edilmesi için Panoramik Dünya gerekli finansmanı sağlamaya ve anahtar teslim işi zamanında yapmayı kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Panoramik Dünya, yapmayı taahhüt ettiği inşaat işinin yapımı esnasında işyerinde meydana gelebilecek yıkılma, yaralanma, ölüm gibi olaylardan, ilgili şahıs ve kurumlara karşı kusuru oranında sorumludur. Kat Malikleri aleyhine, bu nedenlerle açılan davalar Müteahhide ihbar edilir. Bu takdirde Müteahhit, Kat Malikleri makamına kaim olarak davayı takip eder, sonuçlandırır ve gereğini yerine getirir.

 

 1. Yapılacak binalardaki eksik ve kusurlu işlerden dolayı 4708 sayılı yapı denetim kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerde belirtilen süreler boyunca Panoramik Dünya sorumludur. Kat Maliklerine kalan bağımsız bölümlerle ortak yerlerde, işin teslimi veya kabulünden sonra çıkacak eksik ve kusurlu işler hemen ihbar edilmemiş olsa bile, Panoramik Dünya bunları bedelsiz olarak tamamlayacak veya düzeltecektir. Panoramik Dünya tarafından satılan bağımsız bölümlerin alıcıları tarafından eksik ve kusurlu işlerden veya satış ile ilgili her çeşit uyuşmazlıklardan dolayı Kat Maliklerine yöneltilecek bütün iddialardan kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde Panoramik Dünya sorumludur. Kat Malikleri aleyhine bu nedenle açılacak davalarda da Panoramik Dünya tarafından takip edilir, sonuçlandırılır ve gereği yapılır.

 

 1. İşe başlanması ve devamı sırasında ilgili yasal mevzuata uyulmaması ve benzeri nedenlerle belediyeler veya diğer kamu kurumları tarafından uygulanabilecek her türlü ceza ve yaptırımlar, resmi muhatabı Kat Malikleri dahi olsa Panoramik Dünya tarafından yerine getirilecektir.

 

 1. Panoramik Dünyanın kendi dairelerine iskân öncesi ve iskân sonrası yapacağı her türlü ek uygulama, bir bedel talep edilmeksizin aynı şekilde Kat Maliklerinin de yararlanmasına sunulacaktır. Sunulmadığı takdirdeKat Maliki yapılan ek uygulama bedelini verilen teminat mektubuna rücu eder.

 

 1. Panoramik Dünya, Kat Malikleri namına borçlanamaz ve onlar adına bir taahhütte bulunamaz, Kat Malikleri adına kendilerinden almış olduğu vekâletnameye istinaden Kat Maliklerini borçlandıracak herhangi bir ticari veya adi senet altına imza atamaz, yapacağı harcamalar için vereceği her türlü çek, senet kendi sorumluluğunda olup, kendisinin ödeyeceğini ve Kat Maliklerine rücu etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. MÜCBİR SEBEP

 

 1. İşbu Sözleşmede mücbir sebep, tahdidi olmamak üzere; Yangın, sel, deprem, su baskını, .kasırga veya diğer doğal afetleri de içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir doğal afeti, savaş, işgal, terör eylemi, iç savaş, ayaklanma, devrim, ihtilal veya devlet yönetimini zorla ele geçirme ve benzeri halleri,  Devlet - Kamu veya yerel makamların eylemleri ve/veya emir ve talimatlarını (ambargo dâhil), her türlü kamulaştırma ve devletleştirme işlemleri, grev, lokavt, boykot, iş uyuşmazlığı, elektrik enerjisi, gaz, su veya telefon hizmetleri ve benzerlerini de içeren tedarik hizmetleri kesintisi veya önemli arızası; Proje için gereken her türlü teçhizat, makine veya malzemenin nakliyesinin, Panoramik Dünyadan kaynaklanmayan nedenlerle yapılamaması; çalışmayı engelleyen her türlü meteorolojik olaylar nedeniyle meydana gelen gecikme süreleri kapsamaktadır.

 

 1. Yukarıda belirtilen nedenlerle sınırlı olmamak üzere Panoramik Dünyanın kontrolü dışında ortaya çıkan her türlü mücbir sebep, Projeye etkisi oranında Teslim Süresini uzatacak ve Kat Malikinin hiçbir muvafakatine gerek kalmaksızın Sözleşmede belirtilen tüm sürelere ilave edilecektir.

 

 1. FİİLİ TESLİM, AYIBA KARŞI TEKEFFÜL VE GARANTİ SORUMLULUĞU
  1. Yapı kullanma izni alındıktan itibaren geçecek 5 yıl içerisinde imalatta (gerek inşaatın kendisi gerekse iç ve dış imalatların tümünde) meydana gelecek yapım ve imalat bozukluklarından ve teknik hatalardan doğan zararlardan Panoramik Dünya sorumlu olacaktır.
  2. İNŞAATIN GEÇİCİ KABULÜ: İnşaat İşleri’nin en az %95 tamamlanması üzerine Panoramik Dünya tarafından geçici kabul işleminin yapılması amacı ile Kat Malikine yazılı bildirimde bulunulur. Söz konusu bildirimi almasını müteakip, Kat Maliki, 30 (otuz) gün içerisinde, yapı ruhsatı ekini oluşturan proje, teknik şartname ve iş programına göre inşaatın tüm bağımsız bölümlerinde, ortak alanlarında ve tüm eklentilerinde alt ve üst yapı mimari-inşaat, mekanik, elektrik, teçhizat-tesisat, sabit dekorasyon ve diğer tüm unsurları bakımından incelemek üzere Panoramik Dünya, Kat Maliki, varsa Kontrolör ve Şantiye Şefi ile bir araya gelerek, yerinde müştereken inceleme ve değerlendirme yapar. Söz konusu inceleme ve değerlendirme neticesinde herhangi bir eksiklik veya ayıbın tespit edilmemesi halinde Kat Malikleri inşaat geçici kabulünü yazılı şekilde yapar. Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde herhangi bir eksiklik ve ayıbın tespit edilmesi halinde, söz konusu eksiklik ve ayıplar Kat Malikleri, varsa Kontrolör, Panoramik Dünya ve Şantiye Şefi tarafından imzalanarak bir geçici kabul tutanağı ile belirtilir ve birlikte imzalanır. Panoramik Dünya, bu şekilde tanzim olunan geçici kabul tutanağında belirlenen ayıp ve eksikleri, tüm gider ve masrafları tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu tutanağın tanziminden itibaren en geç 75 (yetmiş beş) gün içinde gidermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bahsi geçen ayıp ve eksikliklerin giderilmesi üzerine, Panoramik Dünya tarafından Kat Maliklerine, inşaat işlerinin tamamlandığına ve teslim alınması gerektiğine dair yazılı bildirimde bulunulur. Kat Malikleri, söz konusu bildirimi müteakip 30 (otuz) gün içinde, tüm yapım işlerinin tam ve gereği gibi tamamlanmış olması kaydıyla, eksiksiz Geçici Kabulünü yazılı şekilde yapması gerekmektedir. Panoramik Dünyanın ayıp ve eksikleri giderimi sonrasında geçici kabul için yapılan bildirime rağmen, Kat Malikleri veya yetkilendireceği kontrolörü 30 (otuz) gün içerisinde gelmediği takdirde işbu sözleşmenin konusu Kat Maliklerine tam, eksiksiz ve ayıptan ari şekilde teslim edilmiş sayılır.

 

 1. İNŞAATIN KESİN KABULÜ: Geçici kabul işleminden sonra Panoramik Dünya tarafından iskânın alınması için gerekli müracaatlarda bulunulacaktır. Panoramik Dünya, iskânın alınması ve kat mülkiyetinin kurulması üzerine Kat Malikine inşaat işlerinin kesin kabulü için yazılı bildirimde bulunacaktır. Kat Malikleri, iskânın gereği gibi alınmış olması ve kat mülkiyetinin gereği gibi kurulmuş olması üzerine inşaat işlerinin kesin kabulünü bildirimden itibaren 30 (otuz) gün içinde yazılı şekilde yapacaktır.  

 

 1. Panoramik Dünya, inşaatta garantili malzemeler kullanacak ve tüm malzemelere ait garanti belgelerini Kat Maliklerine devir edecektir. Herhangi bir firmadan tedarik edilip binaya monte edilen her türlü malzeme ile ilgili olarak malzeme üreticisinin verdiği garanti kapsamında değişim veya tamir yapılması Panoramik Dünya tarafından verilen garanti belgelerine istinaden Kat Malikleri tarafından yaptırılacaktır. 

 

 1. Panoramik Dünya, iş bitiminde iş sahasındaki, bağımsız bölüm ve ortak alanlardaki inşaat atıklarını, molozları, makine ve ekipmanları kaldıracak ve her yeri temiz olarak teslim edecektir. Bahçe düzeni, peyzaj ve ağaçlandırmalar, yapılmış olarak teslim edecektir.

 

 

 

 1. DEĞİŞİKLİK

 

İşbu Sözleşmede yapılacak tüm değişiklik ve ilaveler yazılı şekilde yapıldığında geçerli olacaktır. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün eksik veya geçersiz olması ya da geçersiz hale gelmesi işbu Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğine halel getirmez.

 

 

 1. SÜRE VE FESİH

 

 1. İşbu Sözleşme süresiz olarak yapılmıştır. Yüklenicinin hukuka aykırılıklarına dayalı olarak Yargıtay içtihatlarına göre haksız bir sonlandırmaya vücut vermeyecek şekilde Panaromik Dünya dönme ve fesih hakkını kullanmasına bağlı olarak BK 170/II. fıkrada düzenlenen ifaya eklenen cezai şart mahsup edilmeksizin ayrıca ceza koşulları uygulanacaktır.     
 1. TEBLİGAT ADRESİ

   

Taraflar arasındaki işbu Sözleşme gereğince yapılacak bildirimler, Sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen yasal tebligat adreslerine noter, telgraf, iadeli taahhütlü mektup yoluyla yapılır. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun 18/III. maddesinde belirtilen ihtarlar (temerrüt, fesih, rücu ihtarları) noter, telgraf veya iadeli taahhütlü mektup ile gönderildikleri takdirde geçerli sayılacaktır. Tarafların bu bildirimleri teslim aldıkları tarih, bildirimin yapıldığı tarih olarak kabul edilir. Taraflar bu adreslere yapılacak her türlü takibat icrasının ve tebligatın geçerli ve yasal olduğunu kabul ederler. Tarafların adres veya iletişim bilgilerinde olacak değişiklikler diğer tarafa en geç 5 (beş) işgünü içinde bildirilmediği takdirde, eski adres ve numaralarına yapılacak bildirimler geçerli sayılacaktır.

 

 

 

 1. DİĞER HÜKÜMLER

Taraflar işbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlık halinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağı hususunda anlaşmaktadır.

İşbu Sözleşme Taraflar arasında __/__/____ tarihinde 2 nüsha olarak hazırlanmış ve taraflarca imza altına alınmıştır.

[Panoramik Dünya]                                                                       [Kat Malikleri İsimleri]

[Kaşe] [Şahıs İsimleri] [İmza] [Tarih]                                            [İmza] [Tarih]

 

 

 

 

 

 

EKLER                  :

Ek-1: Teknik Şartname.

Ek-2: TC Nüfus Cüzdanı fotokopileri.

Ek-3: Tapu fotokopileri,veraset ilamı,noterden                                                                                             imza beyanları

Ek-4: Proje , Vaziyet Planı

 

 

 

 

BİNA/MESKEN/DÜKKAN KONUT KARŞILIĞI

Analiz No

 

Ada No

 

Parsel No

 

Tapu Sahibi

 

Tapu m2

 

Kıymet Takdire Esas Arsa Yüz Ölçümü

 

 

  Hak sahipliliğine karşılık gelen verilecek bağımsız bölüm Tablosu

Konut Tipi

Esas Brüt m2

Tercih Edilen Konut Adedi

Konut Bölgesi

 

 

 

 

 

 

 

Panaromik Dünya A.Ş. adına                                                                             …………………………………………adına

 

 

 

 

 

 

 

Önemli Not:

1-            Bu ek belgeleri konut karşılığı sözleşmeden ayrı olarak her hak sahibi için bireysel işlem nitelik arz etmekle gizlilik koşuluna tabi olmakla projeye dayalı hak sahibi kendisine sağlanan hakların nicelik ve niteliği konusunda hiçbir bilgiyi kimseyle paylaşmayacak ve bu sayfadan suret oluşturmayacaktır. Takdir edileceği üzere değer esaslı paylaşımda (KMK md.3’e esas olan) konum ve niteliğin eşitleri arasında eşitlik ilkesini yarattığı farklılık konusunda bilgili olmayan kişilerce emsal gösterilmesine dayalı olumsuzlukların yaşanmaması için saygı gösterileceğini en derin saygıyla ümit ederiz.

2-            Projeye dayalı hak sahibi olarak bağımsız bölüm tercihinde bulunmuş hali hazır hak sahipleri kendilerine tanınan bağımsız bölümün parça borcu (ferden tayin edilen mal) niteliği ile taşınmaz mülkiyetinin konusu (MK 704/ KMK 15) ayni hakkına kavuşmuş olmakla 5711 sayılı yasanın KMK 3,12,14 maddelerine dayalı olarak arsa paylarının imar mercilerince zorunlu olarak belirlenmesine yanlışlığa dayalı haklar saklı olmak üzere (KMK 3. Madde uyarınca arsa payının düzetilmesi davası açma hakkı saklı olmak üzere) itiraz edilemeyeceğini ve bu anlamda her ne nam altında olursa olsun sebepsiz zenginleşme de dahil olmak üzere talepte bulunmayacağının bilincinde olduğunu kabul etmiştir.

Adı, Soyadı

T.C. Kimlik No                                      :

Hak Sahibinin İkametgâh Adresi        :

Proje Alanındaki Yapının Adresi        :

Tel. No.                                                 :

Tarih                                                      :

 

 

HAK SAHİBİ ……………………………………………… VARİSLERİ

 

Adı-Soyadı

T.C. Kimlik No

Hissesine Düşen Miktar

İMZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panaromik Dünya A.Ş. adına                                                    ……………………adına

 

 

 

 

Önemli Not:

1-            Bu ek belgeleri konut karşılığı sözleşmeden ayrı olarak her hak sahibi için bireysel işlem nitelik arz etmekle gizlilik koşuluna tabi olmakla projeye dayalı hak sahibi kendisine sağlanan hakların nicelik ve niteliği konusunda hiçbir bilgiyi kimseyle paylaşmayacak ve bu sayfadan suret oluşturmayacaktır. Takdir edileceği üzere değer esaslı paylaşımda (KMK md.3’e esas olan) konum ve niteliğin eşitleri arasında eşitlik ilkesini yarattığı farklılık konusunda bilgili olmayan kişilerce emsal gösterilmesine dayalı olumsuzlukların yaşanmaması için saygı gösterileceğini en derin saygıyla ümit ederiz.

2-            Projeye dayalı hak sahibi olarak bağımsız bölüm tercihinde bulunmuş hali hazır hak sahipleri kendilerine tanınan bağımsız bölümün parça borcu (ferden tayin edilen mal) niteliği ile taşınmaz mülkiyetinin konusu (MK 704/ KMK 15) ayni hakkına kavuşmuş olmakla 5711 sayılı yasanın KMK 3,12,14 maddelerine dayalı olarak arsa paylarının imar mercilerince zorunlu olarak belirlenmesine yanlışlığa dayalı haklar saklı olmak üzere (KMK 3. Madde uyarınca arsa payının düzetilmesi davası açma hakkı saklı olmak üzere) itiraz edilemeyeceğini ve bu anlamda her ne nam altında olursa olsun sebepsiz zenginleşme de dahil olmak üzere talepte bulunmayacağının bilincinde olduğunu kabul etmiştir.

Adı, Soyadı

T.C. Kimlik No                                      :

Hak Sahibinin İkametgâh Adresi        :

Proje Alanındaki Yapının Adresi        :

Tel. No.                                                 :

Tarih                                                      :

 

 

 

 

ARSA KARŞILIĞI ŞİRKET HİSSESİ

Analiz No

 

Ada No

 

Parsel No

 

Tapu Sahibi

 

Tapu m2

 

Kıymet Takdire Esas Arsa Yüz Ölçümü

 

 

  Hak sahipliliğine karşılık gelen verilecek Şirket hissesi Tablosu

Hisse Tipi

HisseyeEsas Brüt m2

%20 Katılım Payı m2

Verilen Hisse$

 

 

 

 

 

   Panaromik Dünya A.Ş. adına                                                                          …………………………………………adına

 

 

 

 

 

 

 

Önemli Not:

1-            Bu ek belgeleri konut karşılığı sözleşmeden ayrı olarak her hak sahibi için bireysel işlem nitelik arz etmekle gizlilik koşuluna tabi olmakla projeye dayalı hak sahibi kendisine sağlanan hakların nicelik ve niteliği konusunda hiçbir bilgiyi kimseyle paylaşmayacak ve bu sayfadan suret oluşturmayacaktır. Takdir edileceği üzere değer esaslı paylaşımda (KMK md.3’e esas olan) konum ve niteliğin eşitleri arasında eşitlik ilkesini yarattığı farklılık konusunda bilgili olmayan kişilerce emsal gösterilmesine dayalı olumsuzlukların yaşanmaması için saygı gösterileceğini en derin saygıyla ümit ederiz.

2-            Projeye dayalı hak sahibi olarak bağımsız bölüm tercihinde bulunmuş hali hazır hak sahipleri kendilerine tanınan bağımsız bölümün parça borcu (ferden tayin edilen mal) niteliği ile taşınmaz mülkiyetinin konusu (MK 704/ KMK 15) ayni hakkına kavuşmuş olmakla 5711 sayılı yasanın KMK 3,12,14 maddelerine dayalı olarak arsa paylarının imar mercilerince zorunlu olarak belirlenmesine yanlışlığa dayalı haklar saklı olmak üzere (KMK 3. Madde uyarınca arsa payının düzetilmesi davası açma hakkı saklı olmak üzere) itiraz edilemeyeceğini ve bu anlamda her ne nam altında olursa olsun sebepsiz zenginleşme de dahil olmak üzere talepte bulunmayacağının bilincinde olduğunu kabul etmiştir.

Adı, Soyadı

T.C. Kimlik No                                      :

Hak Sahibinin İkametgâh Adresi        :

Proje Alanındaki Yapının Adresi        :

Tel. No.                                                 :

Tarih                                                      :

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Aidat Borcu Sorgulama
Son Ziyaretçi Yorumları
Akın Sezer
Saygı değer dernek yöneticileri ve hemşerilerim yaklaşan yeni yılınızı kutlar, yeni yıl Kırşehirin kaderini kırarak göç veren bir il değil kendi kendine yeten, eğitimde geleceğine güvenle bakan bir il statüsünde görmek dileğiyle tüm Kırşehirlilerin yeni yıllarını kutlar saygılar sunarım

Ersoy Gezer
Sayın başkanım ve değerli üyeler çalışmalarınızda başarılar dilerim bir kırşehirli sanatçınız olarak yanınızda oldugumu belirtir tüm kırşehirli hemşerilerime sevgi ve saygılar sunarım

Gürsel Tek
Siteniz çok güzel olmuş emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Sponsorlarımız

İç-Dış Kumsalı Koruma Derneği

© Copyright 2019  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. | Dernek Sitesi | Köy Sitesi


Top